Palabras de Amauta

Sunday, August 31, 2008

UXÍO NOVONEYRA 2010

Uxío Novoneyra wa Garishia no shijin desu (Uxío Novoneyra, poeta de Galiza)

Son non poucas as cousas que a min me unen á traxectoria do Uxío Novoneyra. Hai xa tempo (este blogue de meu vai para os tres anos) que a voz firme e courelá de Uxío Novoneyra mora eiquí coa presenza das ánimas que retornan e oxalá que así for.

Penso eu que Uxío Novoneyra trascende á miña escrita por ese aceno beatnik e transgresor (por patriotismo, tamén) que vai e viaxa canda el propio polas terras que van do Courel a Compostela. Uxío Novoneyra aquel pioneiro, un deses seres que habitan as partes máis estremas do mundo facendo seu o entorno e a comunidade humana que puidera habitar alá. Un rapsoda encantado polo vento que vén do leste, do leste de Europa e mais do mundo. E é aquí onde atopo unha outra coincidencia miña co amigo Novoneyra. O amor por Xapón, pola lingua e pola cultura do País do Sol Nacente (Nihon ou Nippon). Vése que tal e como un dos símbolos patrios, a xapoeira ou camelio, ocupou parte das súas afeccións tamén o país de orixe da mesma que froitificou no espírito de Novoneyra como se dun haiku se tatara. Non debemos esquecer tamén a forza das caligrafías e caligramas do Uxío Novoneyra, que en certo grao lembran aos ideogramas chino-xaponeses está ben presente na súa obra. Comporta daquela unha obra chamada precisamente "Camelio xaponés", que en bilingüe e con caligrafías xaponesas remarca se cadra o interese que viviu Novoneyra polo mundo xaponés.

Vaia por el os kanji (ideograma) da eternidade (eien, en lingua xaponesa)que deixo como imaxe desta entrada.


Por outra banda, convido a quen puidera ler este pequeno e tedioso texto a asinar a prol da candidatura de Uxío Novoneyra para o Día das Letras Galegas de 2010. Velaí a ligazón que deixo nas vosas mans.
Amauta Castro

Girona, 31/08/08
Tuesday, August 26, 2008

ARXINA, FALA DOS CANTEIROSVaia esta composición escrita a dous burís co repiquete dos arxinas e máis coa lingua de noso para todos os ineteresados no arxina. A composición é obra de Xosé Luís Santos Cabanas, e foi incluida no nº 31 de Dorna (número no que teño a honra de participar). Destaco este poema entre outros pola mensaxe e pola teima gremial das súas palabras. Louvo tamén a tarefa do autor e mais a adicatoria. Queda dito, con Constante Liste, que non poucos foron os canteiros que loitaron con audacia contra a xeira corrupta, glotófaga e cavernícola que veu tralo 36. Que alento das nosas ánimas exerza o oficio de Asorei co agarimo das rochas entre as mans.

A Constante Liste, arxina xido e Vedello Bate de Teo, estafado no luceiro do estafamorio de 1936

A Constante Liste, canteiro bo e Tenente de Alcalde de Teo, asasinado no ano da morte de 1936

Caifós escainaron coma lumias acalmadas por escurias dangres
reloxos racharon coma farois golpeados por mazas grandes
Oreta degranxoi repula escarriou no mouto e nende goreaba
auga moi fría naceu no monte e non cantaba
Nende se entalxía xambrear a oreta repula no mouto de raula
non se escoitaba escorrer a auga fría no monte escuro
Samarúa abatida da toa estafeira xarou a oreta repula que escarriouo no mouto de raula
compañeira silandeira da túa morte foi a auga fría que naceu no monte escuro
Trefes coma pacheseadeiras clavucidas en vixos de purria xurufe
ruíns coma agullas espetadas en ollos de muller bonita
Aghives xaraban os ghruños nende-xilóns que te estafaron
así eran os porcos non-homes que te mataron
Nende-xilóns que abismaban de ñurre
Non-homes que miraban de esguello
Trefes xaraban coma cermión trefe de chacurros do mouto estafados
Ruíns eran coma unto ruín de cans do monte mortos
Enxameas de cutidarras aferpeladas de verdeo dos samarúas más xidos
enxeñeiros de navallas vestidas de sangue dos compañeiros mellores
Llastían escainas nas soas galrúas e verdearon richivaus en raulas de nusca
levaban mentiras nas súas bocas e ensanguentaron ventos en noites de lúa
Imes encatifo cara vobis orifos de areón dangres corruñindo as vosas ganchas tefes
eu boto cara a vós ouriños de boi grande lembrando as vosas mans ruíns
Samarúa xido xara o papiloso ou arría de arxina para corruñir o conxeleme do Ameneiro
compañeiro bo é o papel ou pedra de canteiro para lembrar o concelleiro de Amaneiro
Trefes motos catrolos tufaneiros abarcados de xanxonas de estafeira ñurre galrúo
ruíns carneiros maliciosos escopeteiros preñados de moscas da morte esconxuro
Encatifo aquives oreta dos imes vixos no curruño do arxina xompaina que estafaron bixairos
boto aquí auga dos meus ollos na lembranza do canteiro compañeiro que mataron homes covardes

de Xosé Luís Santos Cabanas (poeta galego), poema incluido na Revista Dorna (expresión poética galega) nº 31


Amauta Castro
Girona, 26/08/08

amautacastro@hotmail.com

Sunday, August 24, 2008

REFLEXIÓNS LINGÜÍSTICAS

A catedral de Antuerpia(?), Groenplaats, Antuerpia(?)

Ando nestes días pegañentos do agosto mediterráneo a cavilar nun par de cuestións lingüísticas que por pequenas non deixan de ser dificilmente solventadas.
Hai tempo xa que o topónimo da cidade flamenga de Antwerpen (en lingua neerlandesa) é froito de pensamentos varios no meu crebado intelecto. Como galeguizariamos tal topónimo? Manter a forma flamenga Antwerpen non sería correcto visto que o “w” non forma parte do noso curto alfabeto románico. Por outra banda, en portugués (as distintas guías en lingua lusa así o acreditan) a palabra viría sendo Antuérpia, quer dicir unha transformación da palabra neerlandesa. Mais por outra banda, en lingua catalá (referente tamén no que se refire a neoloxismos, adapatacións e toponimia varia) óptase por Anvers, tal e como se di en lingua francesa. Deixamos por suposto que o Institut d'Estudis Catalans seleccionou unha opción máis románica do que poderían ser as dúas anteriores pero, que carallo, imos nós aceitar as ínfulas xacobino-francófonas sobre un topónimo dignamente flamengo? Por outra banda, os cataláns teñen o grande “mérito” de usar o topónimo “La Corunya” (eles discrepan e sosteñen que en catalán se di así, pero isto me ten levado a máis dunha rifa tendo en conta que en catalán manteñen os topónimos bascos en lingua basca). A posibilidade de Amberes queda totalmente descartada xa que é usada en exclusiva pola lingua da estepa mesetaria. Queda no ar pois, Antwerpen, Antuerpia, ou Anvers? O meu corazón tira por Antuerpia inda que non con grande convicción.
A segunda cuestión que non se escapa da miña pugna mental é a que segue. A lingua xaponesa consta de tres tipos de alfabetos (por chamalos dalgunha forma, inda que propiamente non o sexan). O primeiro deles o hiragana, o segundo que sería katakana ideado na idade meia e usado por nobres pero que evoluiu cara os estranxeirismos, e os kanji un conxunto de 5000 ideogramas que proveñen da lingua chinesa pero que non teñen a mesma correspondencia fonética nin significados idénticos aos do chinés (que usa uns 50.000 ideogramas). Ben, para a mellor comprensión dos mesmos, da combinación de hiragana, katakana e kanji, hai un sistema de romanización que se basea na fonética dos idiomas latinos e mais do inglés que se chama “roomayi” ou “hebon siki” por ser ideado polo lingüista anglófono Hepburn. Este sistema está considerado o sistema internacional de romanización do xaponés e porén é o máis estendido no mundo. Pero, a miña curiosidade apátrida e globalizante levoume a distintas páxinas de estudo da lingua xaponesa no Brasil. Estas interesantes páxinas dan cobertura á importante comunidade brasileira emigrada no Xapón e ás súas problemáticas de integración lingüística. E velaí o problema, eles usan un sistema de romanización moito distinto do que o “roomayi” ou “hebon siki”. Debo pois como galego utilizar o sistema brasileiro por proximidade idiomática á miña lingua materna? A resposta é complexa. Trasladarnos aos mundo de lilliput e usar o sistema brasileiro (utilizado só por eles pero máis adaptado á miña lingua) ou pasarnos ao sistema internacional ou “roomayi”, por outra banda inspirado nas linguas latinas que tamén non che está mal.
Cousas do intelecto e da letra que non por elevadas son menos proletarias. Arreneghado sexa o demo!

Amauta Castro
Girona, 24/08/08

amautacastro@hotmail.com

Wednesday, August 13, 2008

NA MEMORIA DE MAHMUD DARWISH (POETA DO POBO)A última tarde nesta terra cortamos os nosos días

dos nosos arbustos e contamos os corazóns que nos levaremos

e os que deixaremos aló. A última tarde

non nos despedimos de nada, e non atopamos tempo para a nosa fin.


Mahmud Darwish (poeta palestiniano)


Na túa honra, na memoria dos teus versos e no proverbial anceio do teu pobo iluminaches os nosos días. Vai co tempo, poeta do pobo, namentras desde a miseria inda nós enxergamos a tremenda impostura dos colonos de ferro.

Deica o ceo dos que non temos máis ca infindo horizonte.


Amauta Castro

Girona, 14/08/08
Tuesday, August 12, 2008

MENSAXE DE EVO MORALES TRALO REFERENDUMPueblo de Bolivia: Saludar a nuestras autoridades nacionales, departamentales, municipales, a los movimientos sociales, del campo y la ciudad. Saludar a todas las bolivianas y a todos los bolivianos por su participación en esta fiesta democrática del pueblo boliviano. A ustedes hermanas y hermanos presentes en esta histórica Plaza Murillo.
Hoy quiero decirles, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, bolivianas y bolivianos, hoy Bolivia ha vivido un día histórico, por su participación tan espontánea en esta etapa de profundización de la democracia boliviana, que es el referendo revocatorio. Primera vez en esta historia del pueblo boliviano que hubo un referendo revocatorio, con la participación masiva del pueblo boliviano.
Saludamos esa decisión democrática, pacífica, de renovar y mejorar inclusive esos espacios democráticos donde el pueblo boliviano ahora no solamente pueda elegir sus autoridades sino también pueda ratificar o revocar.
Lo que hoy ha expresado el pueblo boliviano con su voto es para consolidar este proceso de cambio. Por eso quiero decir al pueblo boliviano, con mucho respeto, estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en la consolidación de la nacionalización, en la recuperación de nuestras empresas del Estado.
Pero también, hermanas y hermanos, ese mandato del pueblo boliviano será respetado, será aplicado en los distintos niveles, de los distintos sectores, y las distintas regiones de todo el país, para que de esta manera Bolivia cambie, Bolivia tenga igualdad y dignidad de todas las bolivianas y bolivianos, en Bolivia y en el exterior. Pero también quiero decirles hermanas y hermanos, estamos convencidos que es importante unir a los bolivianos, y la participación del pueblo boliviano es para unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, de oriente y de occidente. Y esa unidad se hará juntando la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano con los estatutos autonómicos. Es la mejor forma de unir a todas las bolivianas y bolivianos. Respetando las normas existentes, respetando las leyes vigentes.
Hermanas y hermanos, lo que hoy día ha pasado en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos sino para todos los latinoamericanos. Y destacar, marcando como siempre procesos de cambio, desde acá, marcando cómo reivindicar la lucha de todos los pueblos revolucionarios. Quiero decirles, hermanas y hermanos, este triunfo de la revolución democrática y cultural del pueblo boliviano lo dedicamos a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo. Por eso quiero decirles felicidades, hermanas y hermanos, por su gran participación democrática.
Aprovecho esta oportunidad para saludar, expresar nuestro respeto también a los prefectos ratificados, respetaremos la legitimidad que tienen. Y quiero convocarlos a trabajar de manera conjunta. Quiero decirles, hermanas y hermanos, de una pequeña experiencia, cuando nos juntamos a trabajar con alcaldes, con algunos prefectos, fácilmente se pueden resolver las demandas de tantos años, a sectores y regiones del el país. Por eso, con esa pequeña experiencia de trabajo con junto con casi todos los alcaldes de Bolivia, ahora convoco a todos los prefectos de Bolivia a primero trabajar por la unidad de los bolivianos. Y trabajar respetando las normas bolivianas. Pero también quiero decirles, que es una obligación del Presidente, del Vicepresidente, de ministros y ministras, de manera conjunta con autoridades departamentales y municipales garantizar este proceso de cambios. No es garantizar por garantizar. Ahora que el pueblo boliviano con su voto expresó el cambio del modelo económico vigente antes, el neoliberalismo, quiero convocar a todos los alcaldes, a todos los prefectos a sumarse a esta revolución democrática, a sumarse para garantizar la nacionalización de otros recursos naturales. Eso ha pedido el pueblo boliviano con su voto.
Pero también en este proceso de cambios, que no solamente es importante cambiar temas estructurales, sino atender fundamentalmente las demandas sociales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes y oyentes de toda Bolivia. Hay que empezar a terminar con la extrema pobreza de los bolivianos y bolivianas. En abierta convocatoria a la gente solidaria, especialmente de las ciudades, a los empresarios patriotas, solidarios que trabajan con el gobierno que apoyan a la gente pobre. Saludo a esa gente que está dispuesta a participar con esta política social para que en Bolivia no haya extrema pobreza.
Compañeras y compañeros presentes, quiero hoy expresar la gran movilización de los distintos sectores del pueblo boliviano para garantizar este proceso de cambio. A los hermanos dirigentes sindicales, de cívica de toda Bolivia, a los compañeros parlamentarios, a los compañeros dirigentes del MAS, a los ministros y ministras, a todos los que participaron para garantizar este triunfo de la revolución democrática y cultural.
Hermanas y hermanos, cuando todos nos movilizamos para crear una conciencia del pueblo boliviano, estoy seguro que con esa conciencia del pueblo boliviano se consolidará este proceso de cambio.
Saludar a ustedes, hermanas y hermanos, por su gran participación. En el departamento La Paz, como siempre movilizados para defender esta revolución democrática y cultural. Saludar también a los compañeros de Oruro, en Potosí, Tarija, en Santa Cruz, en Beni, en Chuquisaca y en Pando, en toda Bolivia, hermanas y hermanos. En alguna concentración, en algún acto les decía --espero que el compañero vicepresidente y los ministros no se molesten--, les decía, aquí no va a haber ningún chapulín colorado que salve al pueblo boliviano. Yo estoy convencido ahora, nuevamente, que sólo la conciencia del pueblo boliviano le va a salvar al pueblo boliviano. Que es el resultado de la participación tan democrática, hoy 10 de agosto, en el referendo revocatorio.
Hermanas y hermanos, esto me compromete más, quisiera que el día tuviera 26 o 27 horas de trabajo. Lamentablemente el día tiene sólo 24 horas de trabajo. Seguiremos trabajando como hicimos, por la patria, por el pueblo boliviano, sin intereses personales, sin intereses mezquinos. Por eso es importante pensar en la Patria y en el pueblo boliviano, y no solamente en regiones, ni en sectores.
Para terminar, hermanas y hermanos, nuestro compromiso es con Bolivia, nuestro compromiso es con todos los revolucionarios del mundo, nuestro compromiso es con esa gente que busca la igualdad entre los bolivianos y entre las bolivianas. Y un compromiso de seguir dignificando a todas las bolivianas y bolivianos. Yo siento que es importante la dignidad de todos los bolivianos y hoy con el voto se ha impuesto. Bolivia lucha primero por su dignidad, por su unidad, por su identidad. Que esperamos que esa voluntad tan soberana, tan voluntaria del pueblo boliviano sea escuchada por algunos sectores opositores, para que juntos podamos trabajar por la dignidad, la unidad y la igualdad de todos los bolivianos y bolivianas.
Hermanas y hermanos, quiero que me ayuden a decir: ¡Que viva Bolivia Unida! Manifestantes:¡Que Viva!
Quiero que también me ayuden a decir: ¡Patria o Muerte! Manifestantes: - ¡Venceremos!

Palacio Quemado, Plaza Murillo, La Paz, 10 de agosto de 2008

Sunday, August 03, 2008

ACTO POÉTICO I: LUMENestora imponse un bosque sistemático, como son sistematizadas
as potentes i esquencidas enerxias fluviais da Galiza
(Otero Pedrayo, Ensaios, 1965: 175)


I

Somos a seiva cremada no chan das dúas algalias
verniz na escaleira de pedra que se derrete
Somos pináculo en ascenso do lume que prendeu agosto
Cognición requeimada-secular do que tivo de certo Antioquía
Somos parte colectiva da afonía que consinte a impunidade e nembargantes
existimos poboando a desgrazaII

Arnal a terra arxentaba a derrota en cinsa
montes abaixaban co estrondo escintilexante dos rostros feridos as fontes
particularmente elas na derrota manancial petróleo-inverno-emigración-lume
extinción das palabras serpe candeal como fervenza morta
porque morremos sen intre e difusamente se nos entrega

Escoito o incendio sen condición definitiva de epílogo á dolor
pois séculos agardan


III

Aboiaban no ar feixes de aspectos volátiles
a fraga namorosa requeimaba no esforzo solar dos Eoas
Eses aspectos mentados demostraban episodios antitéticos á cultura forestal indíxena
que de Oia a Morgadáns
laiaba os estreitos cavorcos devorados pola man ominosa do absurdo
laiaba o rincho das eguas abrasadas no vento que transportaba as lapas
co codeso ardente e a carqueixa incinerada

Un verso:
Será deste mundo o frémito humano das bouzas calcinadas?IV

A estepa negra remexerá o tormento para amestrar morcegos
as terras serán pavimentadas e do certo quedará a ruína e entón
dos callóns desecados virá a erma braña e xa
Aterrarán os paxaros nesta ponla ausente?

Que dos poentos rochedos erga o outo souto e a caeira
que desta carta agromen carballos
e se poder tinta
nas bágoas por estas fragas fulminadas
Aterrarán os paxaros nesta ponla ausente?


V

Escoa a fumarola do restroballo en noites de ruada
e gadañas que das toxeiras prenden culpábeis
tan claros culpábeis coma os sintagmas nominais que suceden
economía da barbarie ON/off
prospección urbanística “Vista Alegre”
transformación forestal cocaine discharge e os outros
e os outros tamén culpábeis

Son as antidialécticas condicións perpetuas da terra
onde a tan antiga pedra é feble ao moucho
e a touza treme ao lostregar na tebra a man furtiva


EPÍLOGO

Ela poderosa aurora que fía na roca imperenne e negra
Ela un despois mudo pescudando nas buracas de Qana
Ela quen de conversar na montaña inversa do abismo
Ela muller de agosto illó vermello no que esgazar as labaradas
e tratarlle de espranza ao ruído

Ela
dille ao vástago

Pretenderon queimar as nosas conciencias
e sementar solpores e demos e coitas
no xardín dos verdes castros que de súpeto
será redimido
Por Amauta Castro
en Antoloxía Poética da Diáspora Galega
Girona, 04/08/08

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis