Palabras de Amauta

Sunday, November 26, 2006

BRUGGE/BRUXAS: CANLE DE PEDRA E OUTONOBruges multipliant l’aube au défunt canal
Avec la promenade éparse de maint cygne

Bruxas multiplicando o abrente na defunta canle
co paseo disperso de mil cisnes

de Stéphane Mallarmé, en Pregos de álbume (Feuillets d’album)

Desde os retrincos de Bruxas, pode a choiva ser folgo dos choróns amolecendo na friaxe e o vento espertar o brilo aberto dos ollos pardais de Ada. Desde eles, e acaroados os frontais flamengos do gótico segrar, devén probábel acariñar o macio encontro da follaxe nos adoquíns da terra.

Albisco en Flandres o abeiro deste mundo.

Amauta Castro
Girona 25/11/06

OS MEUS OLLOS DATIVOS BEIREANDO AS DALIAS...Se Galván galanteou de ben polas terras de Saor e Tristán de Leonís foi quen de poboar Tintagel por séculos, queran as chairegas e asulagadas terras de Flandres ter en min amigo.

Foron estes días, espazo de preludio ás costas verdescentes de Gallaecia, flores perdurábeis, escuras e góticas pertenzas xa do desler. Días de peregrinación repetida nas Ítacas, pois non sei canto camiño levamos xa percorrido nelas.

Deixo neste caso constancia da miña estancia no terreo da civilización máis inquebrantábel, pois eles guerrean por espada e armadura de ferro e fe. Preguemos pola súa victoria, agora en silenzo.

Amauta Castro
Girona 24/11/06

Tuesday, November 14, 2006

VIAXO E TENTEREI TRAER BOAS NOVAS

...Desconecto uns dias, unha semana.

A partires da semana que vén, máis novas!

Amauta Castro
Girona 14/11/06

Saturday, November 11, 2006

DOUS POEMAS CATALÁNS DE CUNQUEIRO


Quen xa ben coñeza a traxectoria de Álvaro Cunqueiro, dirá que o que agora subliño non é cousa de se abraiar.

Fedellando na busca de distintas autopoéticas galegas dei en atopar unha especie de declaración autógrafa de Álvaro Cunqueiro. A edición do Consello da Cultura Galega é un facsímile do conxunto “Autopoética e poesías” do ano 1935. Nela aparecen dous poemas en lingua catalana escritos do puño e letra de Álvaro Cunqueiro. Un primeiro de tipo neotrobadoresco e adicado a Tomás Garcés (amizade catalana do autor), e un segundo adicado ao poeta Josep Carner.

Malia a sorpresa a miña decepción é grande polo descoñecemento dos devanditos poemas en idioma catalán. A edición facsimilar é do ano 1991 así que para os estudosos do tema non é ningún descubrimento.

Aprofundando, é en 1994 cando o Profesor Alonso Montero en colaboración co lectorado de catalán da Universidade de Santiago de Compostela publicou na revista Madrygal un pequeno estudo sobre estes dous poemas. Dinos o Profesor que destes poemas tiña coñecemento Filgueira Valverde na época e que malia ficar esquecidos até 1991, xa foran analisados pola revista grial en 1981. E que sendo tamén Cunqueiro, home de amizade co propio Carles Riba (poeta de ampla importancia), vése influído por éste na súa incursión en catalán e axudado polo devandito Garcés (desde a ortografía).

Por outra banda, a omnipresente e clarificadora Helena González deixa constancia, co gallo da publicación en territorio galego do libro “Álvaro Cunqueiro e as amizades catalanas” ( en Ediciós do Castro), da existencia dun volume adicado á poesía galega escolmado por Tomás Garcés ( “Deu poemes gallecs” volume no que aparecerían Rosalía, Manoel-Antonio e o propio Cunqueiro entre outros). Semella que Garcés era lector asiduo da revista Nós e d’A nosa Terra.

Cousas da vida, un acaba chegando ás cousas que importan con retraso. Faremos autocrítica, seguiremos pescudando en Cunqueiro, por ser teima familiar (dixo falarei cando sexa o momento axeitado). Para vós, deixo neste blogue a versión autógrafa dos dous poemas, “La nit és bruna” e “Cantiga catalana”.

Amauta Castro
Girona 11/11/06

Tuesday, November 07, 2006

POR VEZ TERCEIRA, VIEIROS

Con honestidade, é este un artigo que malia partir dun mundo moi vivido, sitúase no máis arriscado dos que levo feito neste tempo. Quen quera, só ten que conectar coa edición barcelonesa de Vieiros do luns pasado e dos vindeiros días 13 e 20 de novembro.

Grazas para rematar a Xabier Paradelo, xestor da páxina e incansábel organizador deste espazo virtual. Para el, por terme prestado a súa atención, grazas.

http://www.vieiros.com/gterra/nova.php?Ed=14&id=53640

Amauta Castro
Girona 07/11/06

Sunday, November 05, 2006

UN ANO DE MEMORIA QUE VAI FINDANDOTodos venciamos
Que a saudade e a derrota
Na miña Pátria significan nacer para sempre

de Xabier Cordal Fustes, en Arianrod


Tremendísimamente exactos son os versos de Cordal, pois na xenreira das derrotas tamén se argallan luces de heroes. E inda atrapallados pola ausencia, acredito en que saberemos tamén exercitar o orgullo mesturado co pranto.

* Na memoria dos que loitaron, morreron, escaparon ou viviron encadeados. Compañeiros todos de razón xusta e bando unívoco, soterrados noutrora polo diaño.

Amauta Castro
Girona 04/11/06

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis