Palabras de Amauta

Tuesday, January 22, 2013

ANSIEDADEANSIEDADE

A man que apreixa o pescozo (como cada nome sen espranza)

Ten unha raiba que esgota ollos

E un insomnio que chove

Para soster os teitos


Por Amauta Castro

Salt, 22/01/2013

amautacastro@hotmail.com


Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis