Palabras de Amauta

Sunday, August 27, 2006

CHARLES BAUDELAIRE 31/08/1867


(...)

Et discutant avec mon âme déjà lasse,
Le faubourg secoué par les lourds tombereaux

Charles Baudelaire , Les sept vieillards

(…)

E discutindo coa miña alma xa fatigada,
O arrabaldo abaneado por pesadas carretas

Hoxe, o futuro da poesía segue a pasar por xenios coma Charles Baudelaire ou T.S.Eliot, eu son debedor deles en loita contra a presenza da morte, do tedio ou da angueira que produz a existencia da inxustiza. Eu situome nun resistencialismo á marxe da moral pública e do servilismo mediático. Nunha multiplicidade persoal e poética autoaceptada, nunha espiral que comprende o imposíbel.
-Hypocrite lecteur,- mon semblable,- mon frère!

Amauta Castro, Girona 25/08/06

Sunday, August 13, 2006

XOSÉ RAMÓN REBOIRAS NOIA, SOLDADO DESTA TERRA


“...e os sicarios do medo
expulsaban ao pobo das súas posicións ancestrais,
e porque o corvo da emigración arrincaba os ollos da patria,
caeu Moncho Reboiras”

do poemario Ferrol 1975: Xosé Ramón Reboiras Noia
Darío Xohán Cabana (escritor galego)

Amauta Castro
Girona, 12/08/06

En lembranza do grande comunista, guerrilleiro e patriota, luz de moitos de nós, castigo para moitos deles, testemuña da morte e pedra angular do comezo...

Xosé Ramón Reboiras Noia, morto para que Galiza viva!

PIERRE LOUYS PARA UN AMIGO

Ao doutor Severo Vázquez, compañeiro de vida

“...É que a sensualidade é a condición misteriosa, pero necesaria e creadora, do desenvolvemento intelectual. Os que non teñen sentido até o límite as esixencias da carne, ben sexa para amalas ou ben para maldicilas, son polo mesmo motivo incapaces de comprender todo o alcance das necesidades do espírito.”

Pierre Louÿs, prefacio a Afrodita

Amauta Castro
Girona, 12/08/06

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis