Palabras de Amauta

Sunday, December 17, 2006

MULLER Á BEIRA DO SENA: MINA LOY, OFELIA FRUSTRADAThere is no Life or Death
Only activity
And in the absolute
Is no declivity.
There is no Love or Lust
Only propensity
Who would possess
Is a nonentity.
There is no First or Last
Only equality
And who would rule
Joins the majority.
There is no Space or Time
Only intensity,
And tame things
Have no immensity.

(Non hai vida nin morte/ somentes actividade/ e no absoluto/ non existe a dexeneración/ Non hai amor nin desexo/ somentes propensión/ Quen quixera posuir/ non existe/ Non hai primeiro nin derradeiro/ somentes igualdade/ e quen quixera dominar/ apoia a maioría/ Non hai espazo nin tempo/ somentes intensidade,/ e as cousas dóciles/ non teñen inmensidade.)

Mina Loy, The lost lunar baedecker

Se estes días estiven perdido foi por acción dun deambular, ás veces case sagrado en min, que me levou das augas do Golfo de México, á beira oposta do Sena.

Tal despropósito de síntese prometo terá solución. Preciso tempo. Submerxirme nas augas onde Mina Loy debeu ter fenecido, ir de Gertrude Stein a Hemingway, para comprender o tempo dun home que inda asexa.

Non darei datos, digo que abandonar París é abandonarse.

Amauta Castro
Girona, 12/12/06

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis