Palabras de Amauta

Wednesday, May 12, 2010

ZP, A CRISE E O SISTEMA GLOBALSosteño eu que esta crise non somentes incide no seu devalar e nas súas consecuencias sobre o sistema que supostamente acabaría co desenvolver histórico da economía para levalo até o seu último ( e derradeiro, para eles) banzo. Máis que mostrarnos carencias na infinda reatroalimentación da economía, mostra tamén a ineficacia do sistema democrático que se esforza en xustificar todo este engano global, e exercer desde a autoridade o cruel roubo do mandato social da maioría.

Quen decidiu esta medida? O goberno sainte dunha votación para as “Cortes Generales”? O medo da Merkel e de Sarkozy a unha grande fallida europea? ou un telefonazo de última hora do Premio Nobel da Paz Mr Barack Obama?

A ninguén se lle esquece con facilidade que alén de non fomentar recurte algún contra o sistema financeiro e as súas fraudes. Que alén de non propor ningún garante na loita contra a evasión fiscal a grande escala. Que alén de non tentar por ninguna vía que os fillos e fillas da clase obreira do Estado Español poidan desenvolverse en condicións minimamente igualitarias no seo deste sistema que adoece de humanidade. ZP, o bambi da Moncloa, ese homiño que destacou na política polo seu aspecto de boa persoa, ten agora un ramalazo facha que moitos xa percebíramos e que a outros lles custou descobrir. Benvidos pois, eles.

A crise deste mundo de grandes fluxos descoñecidos, imparábeis e ingobernábeis para as burocracias do mundo occidental, dignifica grandemente a tarefa que moitos decidimos levar a termo desde hai anos. De teimas e impenitentes avances e retrocesos, sempre guiados polo sentimento de fraternidade e razón. Porque na enormidade xa vai saindo unha voz que son moitas.

FOLGA XERAL

Amauta Castro
Girona, 12/05/10

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis